Forsikring

I samarbeid med vårt forsikringsselskap IF, tilbyr vi rådgivning innen forsikring av deres transporter

Vennligst ta kontakt med Håvard Sunde Fagervoll ved spørsmål vedrørende enkeltforsikring av transporter.LEVERINGSBETINGELSER

Gjennom INCOTERMS har det internasjonale handelskammeret utarbeidet et verktøy som brukes av selger og kjøper til å fordele forpliktelser, risiko og kostnader seg i mellom. Bestemmelsene er ikke vedtatt i konvensjons form, men er like fullt bindende for partene. Partene kan velge mellom ulike klausuler som alle inneholder bestemmelser om hvem som skal ordne med dokumenter, hvor risikoen går over fra selger til kjøper og hvem som skal forskutterere forsendelsesutgiftene.