Fortolling og spedisjon

Vi tilbyr toll og spedisjonstjenester innen følgende områder:
  • Fortolling import/eksport
  • Lagring av ufortollet gods
  • Transitteringer (gjelder kun ved transporter i regi Cobit)
  • Utstedelse av dokumenter vedr. frakt/veterinær/toll
  • Råd- og veiledning til våre kunder i forbindelse med utstedelse av dokumenter
  • **Gjeldende / oppdatert spedisjonstariff sendes pr forespørsel.