Oversjø / Container

Gjennom våre samarbeidspartnere tilbyr vi containertransport over hele verden. Med personlig service og oppfølging kan vi arrangere alle deres transportoppdrag.


Vi kan tilby følgende logistikktjenester for oversjø:

  • Forsendelser import/eksport worldwide
  • Temperaturregulerte transporter - container
  • Tørrlast - container
  • Koordinering av innhenting for utskipning fra eksporthavn
  • Utstedelse av all nødvendig dokumentasjon