Sjøtransport

Cobit AS tilbyr sjøtransport innenlands i Norge og til/fra utland. Gjennom vårt distribusjonsnettverk kan vi via terminal tilby transport til/fra de fleste destinasjoner i Europa.
Vi kan tilby følgende logistikktjenester for sjøtransport gjennom våre samarbeidspartnere:
  • Temperaturregulert transport
  • Tørrlast
  • Delparti (LTL) og komplette lass (FTL)
  • Dør-Dør opphenting -og levering
  • Utstedelse av all nødvendig dokumentasjon