I samarbeid med oversjølinjer tilbyr vi container-transport til og fra havner i hele verden

  • Eksport/Import av temperatur-regulert transport
  • Eksport/Import tørrlast
  • Eksport/Import prosjekt/spesialgods
  • Ved dør–dør leveranse koordinerer vi innhent i eksporthavn og utlevering mottakerhavn
  • Hjelp til utstedelse av nødvendige transportdokumenter samt eksport/import-fortolling.